Danh sách HVCH/NCS/SV chưa có số tài khoản hoặc tài khoản đã bị đóng

     Trường ĐHCN thông báo danh sách HVCH/NCS/SV hệ ĐHCQ CLC chưa có số tài khoản hoặc tài khoản đã bị đóng. Đề nghị người học mang CMND đến Ngân hàng BIDV Cầu Giấy ở địa chỉ: số 106 Hoàng Quốc Việt để mở lại tài khoản thu học phí.

       Người học xem danh sách cụ thể dưới đây:

       – DS HVCH ĐÃ ĐÓNG TK VÀ CHƯA LIÊN KẾT

       – DS NCS ĐÃ ĐÓNG TK VÀ CHƯA LIÊN KẾT

       – DS SV TT23 ĐÃ ĐÓNG TK VÀ CHƯA LIÊN KẾT

      Trường hợp bất khả kháng không liên kết hoặc mở lại tài khoản được đúng thời hạn thì người học nộp tiền mặt tại phòng thu (chỉ chấp nhận trong học kì I, năm học 2018-2019).

Bài viết liên quan