Đăng ký nhận học bổng Vallet 2022

    Tổ chức khoa học và giáo dục Gặp gỡ Việt nam sẽ tổ chức trao học bổng Vallet 2022 cho những sinh viên và học viên sau đại học xuất sắc năm học 2021-2022 của các Trường Đại học/Viện nghiên cứu khu vực phía Bắc.

   Số lượng học bổng Vallet 2021 cho trường ĐH Công nghệ (dự kiến):  10.

   Giá trị học bổng (áp dụng cho cả khối đại học và khối sau đại học): 26.000.000 VNĐ (Hai mươi sáu triệu đồng chẵn).

   Thông tin chi tiết về điều kiện và hồ sơ vui lòng tìm hiểu ở đường văn bản đính kèm.

   Nhà trường đề nghị các Khoa/Viện/Bộ môn thông báo rộng rãi đến SV/HVCH/NCS của đơn vị mình biết để làm hồ sơ đăng ký.

    Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan