Thực hiện khảo sát việc làm sinh viên sau tốt nghiệp đối với cựu sinh viên tốt nghiệp từ tháng 06/2021 đến tháng 01/2022

    Để hoàn thiện việc Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời có thông tin đầy đủ làm cơ sở cải thiện công tác quản lý, hỗ trợ sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay, Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN thực hiện khảo sát việc làm sinh viên sau tốt nghiệp từ tháng 06/2021 đến tháng 01/2022 với nội dung, kế hoạch như sau:

1. Mục đích khảo sát:

      Nhằm thu thập thông tin khách quan về sản phẩm đào tạo của Nhà trường, giúp Nhà trường có căn cứ để điều chỉnh trong công tác quản lý, hỗ trợ sinh viên sao cho có lợi nhất cho sinh viên và phù hợp với yêu cầu xã hội.

2. Hình thức khảo sát:

a)   Trực tuyến qua link:    https://forms.gle/o2aktFUgYh53WzpQ6

b)     Qua điện thoại: 0243.754.8864

c)     Qua Email: ctsv_dhcn@vnu.edu.vn

3.   Thời gian thực hiện khảo sát: Chậm nhất ngày 31/08/2022.

 

    Đề nghị các anh/chị cựu sinh viên tốt nghiệp từ tháng 06/2021 đến tháng 01/2022 hỗ trợ Nhà trường bằng cách truy cập vào đường link trên để trả lời khảo sát hoặc điện thoại và Email khảo sát của Nhà trường.

    Kính đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa/Viện/Bộ môn phối hợp với Nhà trường truyền tải thông báo này đến các cựu sinh viên tốt nghiệp từ tháng 06/2021 đến tháng 01/2022, đồng thời đôn đốc, nhắc nhở cựu sinh viên nghiêm túc thực hiện hoạt động này.

    Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan