Đăng ký học bổng Toshiba năm học 2022-2023

    Ngày 11/7/2022, Trường Đại học Công nghệ nhận được thông báo của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản (gọi là học bổng Toshiba) dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (gọi chung là học viên) năm học 2022-2023 như sau:

1. Đối tượng và tiêu chí lựa chọn

      – Tuổi: Dưới 27 tuổi đối với học viên cao học; dưới 30 tuổi đối với nghiên cứu sinh (không xét học bổng đối với học viên tốt nghiệp trước tháng 3/2023);

      – Có kết quả học tập đạt từ 3.2 trở lên (tính theo thang điểm 4);

     – Có chứng chỉ tiếng Anh từ B1 trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương, có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật;

      – Đảm bảo đúng tiến độ chương trình của khóa học;

      – Tham gia đầy đủ hoạt động của Chương trình học bổng (tại mục 5).

      – Ưu tiên học viên: Khối ngành khoa học tự nhiên, công nghệ, kỹ thuật; hoàn cảnh khó khăn; tham gia nghiên cứu khoa học; có bài báo/báo cáo khoa học.

2. Mức học bổng

– Học bổng toàn phần: trị giá 200.000 Yên Nhật/01 học viên/năm học (chỉ cấp cho học viên có 100% thời gian dành cho học tập).

– Học bổng bán phần: trị giá 100.000 Yên Nhật/01 học viên/năm học.

– Tổng giá trị học bổng toàn ĐHQGHN: 1.400.000 Yên Nhật.

3. Chỉ tiêu hồ sơ cho trường ĐH Công nghệ: 04.

4. Thời gian tổ chức Chương trình học bổng (dự kiến): 2 lần/năm học.

– Lần 1: Tháng 10/2022 – Trao học bổng đợt 1.

      – Lần 2: Tháng 3/2023 – Học viên báo cáo kết quả học tập và nghiên cứu tại Seminar “Toshiba Scholarship Mid-Year Meeting” và trao học bổng đợt 2.

5. Hồ sơ đăng ký

– 02 bản tự giới thiệu của học viên, có dán ảnh (bằng tiếng Việt, bằng tiếng Anh – Application for Toshiba Scholarship);

– Bảng điểm có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Bản photo chứng chỉ ngoại ngữ;

– Thư giới thiệu của cán bộ hướng dẫn;

– Dự kiến Đề cương nghiên cứu (tên đề tài/báo cáo, mục đích, kế hoạch, nội dung viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh…);

– Bản photo thẻ học viên;

– Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, bài báo, đề tài, hoàn cảnh khó khăn…(nếu có).

– Thông tin về tài khoản ngân hàng của học viên: Số tài khoản, Ngân hàng, chi nhánh.

      Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu học viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Toshiba năm học 2022-2023, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

     Ngoài hồ sơ gốc, học viên nộp cùng hồ sơ dạng pdf gồm bản scan các tài liệu trên và 1 bản excel thông tin cá nhân (đính kèm). Bản scan hồ sơ và bản excel thông tin cá nhân xin gửi về hộp thư: hangtt@vnu.edu.vn.

    Phòng Công tác Sinh viên Thông báo để các Học viên cao học/Nghiên cứu sinh có nguyện vọng và nếu có đủ tiêu chuẩn thì nộp Hồ sơ xin xét học bổng.

Thời gian nộp Hồ sơ: trước 15h30 ngày 05/8/2022.

Địa điểm nộp Hồ sơ: Phòng Công tác Sinh viên (Phòng 104-E3).

   Đề nghị các Khoa cho thông báo, đôn đốc các Học viên cao học và các Nghiên cứu sinh đúng đối tượng quan tâm thực hiện.

   Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan