Chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với Đại học Paris-Saclay về Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu

Chương trình

Giới thiệu vắn tắt

Giới thiệu chi tiết

Khung chương trình

Giảng viên của chương trình

Thông tin về chương trình trên website của Đại học Paris-Saclay

Tuyển sinh Đợt 2, 2022

Thông báo tuyển sinh Đợt 2, 2022 (Thời hạn nộp hồ sơ: 1/6/2022 – đến trước 17h ngày 25/09/2022)

Thông báo buổi giới thiệu và trao đổi về chương trình đào tạo liên kết Quốc tế bậc Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Truyền thông và Dữ liệu

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển

Nộp hồ sơ dự tuyển trực tuyến

Đăng ký nhận tư vấn thông tin chương trình liên kết

Bài viết liên quan