Công trình “UFBoot2: improving the ultrafast bootstrap approximation” được trao tặng Giải thưởng ĐHQGHN về Khoa học và Công nghệ năm 2021

   Ngày 29/12/2021, Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành Quyết định số 4373/QĐ-ĐHQGHN về việc tặng Giải thưởng ĐHQGHN về Khoa học và Công nghệ năm 2021 cho 04 công trình khoa học với tổng kinh phí 200 triệu đồng. Trong đó, công trình UFBoot2: improving the ultrafast bootstrap approximation” của PGS.TS Lê Sỹ Vinh, TS. Hoàng Thị Điệp (Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Công nghệ) là một trong những công trình được trao tặng Giải thưởng. 

   Bắt đầu từ năm 2018, nhóm tác giả gồm các thành viên PGS.TS. Lê Sỹ Vinh, TS. Hoàng Thị Điệp và TS. Bùi Quang Minh cùng các cộng sự tại Trung tâm Tin sinh tích hợp (CIBIV, University of Vienna, Áo) đã công bố công trình trên tạp chí Molecular Biology and Evolution. Đến nay, đã đạt hơn 2.000 trích dẫn trên tạp chí quốc tế và là công trình có số trích dẫn nhiều trong ĐHQGHN. Điều đó cho thấy công trình có ý nghĩa khoa học và thực tiễn đối với cộng đồng nghiên cứu về lĩnh vực tiến hoá và sinh học phân tử. Năm 2019, công trình được ban biên tập tạp chí MBE chọn vào danh sách MBE Citation Classics 2019. Năm 2020, tạp chí MBE Emerging Classics 2020 lựa chọn công trình để vinh danh các công bố có ảnh hưởng cao trong cộng đồng quốc tế về nghiên cứu tiến hóa.

   Kinh phí dành cho Giải thưởng ĐHQGHN về Khoa học và Công nghệ năm 2021 là 50.000.000đ/01 công trình.

   Đây là Giải thưởng ĐHQGHN nhằm khích lệ, tôn vinh những công trình hoặc cụm công trình KH&CN được tổ chức 3 năm/1 lần.

   Danh sách công trình được tặng Giải thưởng ĐHQGHN về Khoa học và Công nghệ năm 2021

STT Tên công trình Tác giả/Tập thể tác giả
1 Sự xung đột giữa quyền con người và quyền sở hữu trí tuệ: Tiếp cận từ triết lý pháp luật và thực tiễn pháp lý TS. Trần Kiên, PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh, PGS.TS. Ngô Huy Cương, PGS.TS. Võ Trí Hảo, PGS.TS. Vũ Công Giao, TS. Nguyễn Bích Thảo, TS. Nguyễn Thị Phương Châm, TS. Đỗ Giang Nam, CN. Nguyễn Khắc Thu, CN. Phạm Hồ Nam, CN. Nguyễn Lữ Quỳnh Anh
2 Nghiên cứu phương pháp phân tích chính xác, quan trắc mức độ ô nhiễm và đánh giá rủi ro phơi nhiễm các hóa chất gây rối loạn nội tiết nhóm phthalate và  siloxane trong môi trường tại Việt Nam PGS.TS. Trần Mạnh Trí
3 UFBoot2: improving the ultrafast bootstrap approximation TS. Hoàng Thị Điệp, PGS.TS. Lê Sỹ Vinh
4 Dạng tốt nhất của một số bất đẳng thức hàm PGS.TS. Ngô Quốc Anh, TS. Nguyễn Văn Hoàng

Theo VNU-Media

Bài viết liên quan