Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kyushu, Nhật Bản trong năm học 2019-2020

     Ngày 17/12/2018, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn số 4305/ĐHQGHN-ĐT thông báo về chương trình “Trao đổi sinh viên tại Đại học Kyushu, Nhật Bản trong năm học 2019-2020”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau:

     1. Đối tượng tham gia: Sinh viên và học viên cao học (sau đây gọi tắt là người học)

2. Thời gian tham gia: Trong năm học 2019-2020

3. Chỉ tiêu: 05 người học trong toàn ĐHQGHN.

      4. Kinh phí tham gia chương trình: Người học tham dự chương trình trao đổi được miễn học phí và chi phí đăng ký học ban đầu. Các chi phí sinh hoạt khác người học tự chi trả (bảo hiểm, chi phí ăn, ở tại Nhật Bản…). Người học có cơ hội được lựa chọn để nhận học bổng JASSO (phần Scholarship trong bản hướng dẫn đính kèm)

5. Điều kiện tham dự chương trình

      – Là sinh viên đại học năm thứ 2 trở lên hoặc học viên cao học đã học tối thiểu 02 học kỳ;

      – Có điểm trung bình chung các học kỳ tới thời điểm nộp hồ sơ tối thiểu 3.20/4.0

     – Trình độ ngoại ngữ: Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Nhật N1 với khoá học bằng tiếng Nhật, có chứng chỉ IELTS 6.0, TOEFL PBT 550 hoặc TOEFL iBT 49 với khoá học bằng tiếng Anh. Không chấp nhận các chứng chỉ nội bộ hoặc TOEIC.

     Thông tin chi tiết về chương trình trao đổi sinh viên người học có thể xem thêm trong tài liệu đính kèm thông báo này (4305 cat.dt)

6. Hồ sơ đăng ký:

      – Người học hoàn thiện mẫu đơn đăng ký của Đại học Kyushu (người học được lựa chọn sẽ được ký và đóng dấu đơn xác nhận trước khi gửi hồ sơ sang Đại học Kyushu);

      – Người học hoàn thiện mẫu đơn đăng ký của ĐHQGHN:

       + Đơn đăng ký ghi rõ thời gian và chương trình đăng ký trao đổi;

       + Bảng điểm (bằng tiếng Anh) có xác nhận của đơn vị đào tạo;

+ Giấy khám sức khoẻ;

+ Chứng chỉ ngoại ngữ;

+ Photo hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

Người học cần scan lại toàn bộ hồ sơ để nộp khi có yêu cầu.

      Hồ sơ nộp cần được đựng trong túi hồ sơ có kích thước 25cm x 43cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin cá nhân và ghi “Tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kyushu, Nhật Bản”. Hồ sơ không trả lại.

        Nhà trường thông báo để sinh viên được biết. Sinh viên có thể tìm hiểu kỹ các thông tin về chương trình trên, nếu đủ điều kiện và có nguyện vọng tham gia chương trình thì có thể nộp hồ sơ theo quy định tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) trước 17h00, thứ Năm, ngày 24/01/2019.

Bài viết liên quan