Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kansai, Nhật Bản

     Ngày 01/10/2018, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn số 3258/ĐHQGHN-ĐT thông báo về chương trình “Trao đổi sinh viên tại Đại học Kansai, Nhật Bản”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau:

1. Thời gian diễn ra chương trình: 01 kỳ hoặc 01 năm (bắt đầu từ kỳ học mùa Xuân 2019);

2. Đối tượng tham gia: Sinh viên đại học chính quy và học viên cao học (sau đây gọi tắt là người học);

3. Chỉ tiêu: 02 người học trong toàn ĐHQGHN;

     4. Kinh phí tham gia chương trình: Người học được lựa chọn tham gia chương trình sẽ được miễn học phí, các chi phí khác người học tự thanh toán;

5. Điều kiện tham gia chương trình:

       – Đáp ứng các yêu cầu của ĐHQGHN đối với sinh viên đi học trao đổi và yêu cầu của trường đối tác;

      – Là sinh viên đại học năm thứ 2 hoặc năm thứ 3 hoặc học viên sau đại học trong thời hạn đào tạo chuẩn, đã hoàn thành ít nhất 01 học kỳ trở lên;

– Đạt điểm trung bình chung các học kỳ đã học từ 2.8 trở lên;

      – Có trình độ tiếng Anh tối thiểu IELTS 5.5 hoặc tương đương đối với chương trình yêu cầu đào tạo bằng tiếng Anh và N2 tiếng Nhật đối với chương trình đào tạo bằng tiếng Nhật.

   Người học có thể tham khảo thêm thông tin tại Website http://www.kansai-u.ac.jp/kokusai/2019spring/applicatinonguideen.pdf  (tiếng Anh) hoặc http://www.kansai-u.ac.jp/kokusai/2019spring/applicatinonguidejp.pdf (tiếng Nhật)

6. Hồ sơ đăng ký:

– Người học hoàn thiện mẫu đăng ký của ĐHQGHN (mẫu đơn);

– Bảng điểm theo yêu cầu có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Giấy khám sức khoẻ có xác nhận của bệnh viện (mẫu của ĐH Kansai);

– Chứng chỉ ngoại ngữ;

– 01 bản photo hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;

– 01 bản kế hoạch nghiên cứu (đối với học viên);

       Ngoài bộ hồ sơ giấy phải nộp thì người học cần scan lại toàn bộ hồ sơ đã chuẩn bị để nộp online khi có yêu cầu.

      Ngoài ra, nếu người học được ĐHQGHN đề cử tham gia chương trình thì phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký trực tuyến theo quy định của đối tác tại Website: https://dia.jm.kansai-u.ac.jp/ace/

     Hồ sơ cần được đựng trong túi hồ sơ có kích thước 25cm x 43cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin cá nhân và ghi “Xét tuyển tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kansai, Nhật Bản”. Hồ sơ không trả lại.

     Nhà trường thông báo để sinh viên được biết. Sinh viên có thể tìm hiểu kỹ các thông tin về chương trình trên, nếu đủ điều kiện và có nguyện vọng tham gia chương trình thì có thể nộp hồ sơ theo quy định tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) trước 17h00, thứ Tư, ngày 10/10/2018.

Bài viết liên quan