Chương trình trao đổi học viên, sinh viên tại Đại học Kebangsaan, Malaysia

      Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn số 712/ĐHQGHN-ĐT thông báo về chương trình “Trao đổi học viên, sinh viên tại Đại học Kebangsaan, Malaysia (UKM) năm 2020”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên/học viên cao học (sau đây gọi tắt là người học).

2. Thời gian tham dự: học kỳ I, năm học 2020-2021 (học kỳ mùa Thu 2020).

3. Chỉ tiêu: Không giới hạn.

4. Điều kiện tham gia chương trình:

      – Là sinh viên đại học đã học tối thiểu 02 học kỳ và không phải là sinh viên năm cuối hoặc học viên cao học trong thời hạn đào tạo chuẩn, đã hoàn thành ít nhất 01 học kỳ trở lên;

     – Có điểm trung bình chung tích luỹ tối thiểu 3.0/4.0;

     – Có trình độ tiếng Anh tối thiểu là IELTS 5.5 hoặc tương đương.

5. Kinh phí tham gia chương trình: Người học phải tự thanh toán các chi phí của chương trình

6. Hồ sơ đăng ký:

– Người học hoàn thiện mẫu đơn đăng ký theo mẫu của UKM (mẫu đơn);

– Bảng điểm có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Thư giới thiệu của ĐHQGHN (sau khi hội đồng của ĐHQGHN xét chọn);

– Giấy khám sức khoẻ có xác nhận của bệnh viện;

– Chứng chỉ ngoại ngữ;

– 01 bản photo hộ chiếu;

      Hồ sơ cần được đựng trong túi hồ sơ có kích thước 25cm x 43cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin cá nhân và ghi “Xét tuyển tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kebangsaan, Malaysia 2020”. Hồ sơ không trả lại.

 Người học có thể tìm hiểu thêm thông tin về chương trình tại Website http://www.ukm.my/pha/wp-content/uploads/2019/01/FACT-SHEET-Inbound-2019-2020.pdf  

      Nhà trường thông báo để người học được biết. Người học có thể tìm hiểu kỹ các thông tin về chương trình trên, nếu đủ điều kiện và có nguyện vọng tham gia chương trình thì có thể nộp hồ sơ theo quy định tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) trước thứ Sáu, ngày 27/03/2020.

      Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan