Chương trình trao đổi học viên, sinh viên tại Đại học Kanagawa, Nhật Bản

     Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn thông báo về chương trình “Trao đổi học viên, sinh viên tại Đại học Kanagawa, Nhật Bản trong năm 2020-2021”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau:

1. Thời gian tham dự: từ tháng 09/2020-01/2021;

2. Chỉ tiêu: tối đa 06 người học toàn ĐHQGHN;

3. Điều kiện tham gia chương trình:

     – Là sinh viên đại học năm thứ 2, năm thứ 3 hoặc học viên cao học trong thời hạn đào tạo chuẩn, đã hoàn thành ít nhất 01 học kỳ trở lên;

    – Có điểm trung bình chung tích luỹ tối thiểu 2.8/4.0;

   – Có trình độ tiếng Anh tối thiểu là IELTS 5.5 hoặc tiếng Nhật tối thiểu N2 (người học cần tìm hiểu kỹ về yêu cầu ngôn ngữ với chương trình đào tạo trong văn bản đính kèm);

4. Kinh phí tham gia chương trình:

– Người học được miễn học phí tham dự chương trình với Đại học Kanagawa;

– Các chi phí liên quan khác do người học tự chi trả;

5. Hồ sơ đăng ký:

– Người học hoàn thiện mẫu đơn đăng ký (Mẫu số 01 – Application form- Out bound students);

– Bảng điểm có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Giấy khám sức khoẻ có xác nhận của bệnh viện;

– Chứng chỉ ngoại ngữ;

– 01 bản photo hộ chiếu;

     Hồ sơ cần được đựng trong túi hồ sơ có kích thước 25cm x 43cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin cá nhân và ghi “Xét tuyển tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kanagawa năm học 2020-2021”. Hồ sơ không trả lại.

    Người học có thể tìm hiểu thêm thông tin về chương trình trong tập tài liệu (Kanagawa) và tại Website của Đại học Kanagawa https://www.kanagawa-u.ac.jp/english/admissions/exchange_program.html

        Nhà trường thông báo để người học được biết. Người học có thể tìm hiểu kỹ các thông tin về chương trình trên, nếu đủ điều kiện và có nguyện vọng tham gia chương trình thì có thể nộp hồ sơ theo quy định tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) trước thứ Tư, ngày 17/03/2020.

           Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan