Th11
27

Chương trình giao lưu tại Nhật Bản năm học 2023-2024

Ngày 22/11/2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn số 4441/ĐHQGHN-ĐT thông báo về chương trình “Giao lưu tại Nhật Bản năm học 2023-2024”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Tiêu chuẩn và đối tượng xét chọn – Sinh viên hệ chính quy, từ năm thứ hai trở […]

Bởi Tuyết Nga | Giao lưu, trao đổi sinh viên
Chi tiết
Th11
07

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Waseda, Nhật Bản

Ngày 06/11/2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn số 4195/ĐHQGHN-ĐT thông báo về chương trình “Trao đổi sinh viên tại Đại học Waseda, Nhật Bản trong năm 2024”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Tên chương trình: Chương trình trao đổi kỳ học mùa Xuân năm 2024; […]

Bởi Tuyết Nga | Giao lưu, trao đổi sinh viên
Chi tiết
Th11
03

Giới thiệu SV đăng ký tham gia chương trình AsTW 2024

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn thông báo về chương trình giao lưu sinh viên quốc tế với tên gọi “ASEAN trong thế giới ngày nay – ASEAN in Today’s World (AsTW)” năm 2024. Thông tin về chương trình: 1. Thời gian tham dự: Từ ngày 11/3/2024 – 21/3/2024; 2. Địa […]

Bởi Tuyết Nga | Giao lưu, trao đổi sinh viên
Chi tiết
Th10
27

Chương trình trao đổi tại Đại học Nghiên cứu Tổng hợp Kĩ thuật Quốc gia Irkutsk, Liên Bang Nga

Ngày 27/10/2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn số 4068/ĐHQGHN-ĐT thông báo về chương trình “Trao đổi sinh viên/ học viên năm học 2023 – 2024 tại trường Đại học Nghiên cứu Tổng hợp Kĩ thuật Quốc gia Irkutsk, Liên Bang Nga”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: […]

Bởi Tuyết Nga | Giao lưu, trao đổi sinh viên
Chi tiết
Th10
18

Chương trình trao đổi sinh viên kỳ mùa Xuân 2024 tại Đại học Nữ sinh Fukuoka, Nhật Bản

Ngày 18/10/2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn số 3923/ĐHQGHN-ĐT thông báo về chương trình. “Trao đổi sinh viên kỳ mùa Xuân 2024 tại Đại học Nữ sinh Fukuoka, Nhật Bản”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Tên chương trình: Chương trình văn hóa đương đại Nhật […]

Bởi Tuyết Nga | Giao lưu, trao đổi sinh viên
Chi tiết
Th10
18

Chương trình trao đổi sinh viên kỳ mùa Xuân 2024 của UMAP tại Trường Đại học Châu Á và Thái Bình Dương (UA&P), Philippines

Ngày 17/10/2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn số 3898/ĐHQGHN-ĐT thông báo về chương trình. “Trao đổi sinh viên kỳ mùa Xuân 2024 tại Trường Đại học Châu Á và Thái Bình Dương (UA&P), Philippines”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Tên chương trình: Chương trình trao […]

Bởi Tuyết Nga | Giao lưu, trao đổi sinh viên
Chi tiết
Th10
09

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kansai, Nhật Bản

Ngày 05/10/2023 Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn thông báo số 3691/ĐT-ĐHQGHN về chương trình “Trao đổi sinh viên trao đổi sinh viên/ học viên kỳ học mùa Xuân năm 2024 tại trường Đại học Kansai, Nhật Bả Nhật Bản”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Tên […]

Bởi Tuyết Nga | Giao lưu, trao đổi sinh viên
Chi tiết
Th9
29

Chương trình trao đổi sinh viên kỳ mùa Đông 2024 của UMAP tại Trường cao đẳng North Island (NIC), Canada

Ngày 28/09/2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn số 3600/ĐHQGHN-ĐT thông báo về chương trình. “Trao đổi sinh viên kỳ mùa Đông 2024 tại Trường cao đẳng North Island (NIC), Canada”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Tên chương trình: Chương trình trao đổi sinh viên kỳ […]

Bởi Tuyết Nga | Giao lưu, trao đổi sinh viên
Chi tiết
Trang 1 của 3123