Th3
23

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Quốc gia Chungbuk, Hàn Quốc

     Ngày 23/03/2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn số 1019/ĐHQGHN-ĐT thông báo về chương trình “Trao đổi sinh viên tại Đại học Quốc gia Chungbuk, Hàn Quốc”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau:      1. Tên chương trình: Chương trình trao đổi sinh viên kỳ […]

Chi tiết