Th1
17

Nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2022-2023

   Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách  miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th11
29

Cập nhật hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập trong HKI năm học 2022-2023

    Ngày 03/11/2022, Trường ĐH Công nghệ đã có thông báo về việc nộp hồ sơ xin hưởng TCXH và Hỗ trợ CPHT trong HKI năm học 2022-2023: https://uet.vnu.edu.vn/nop-ho-huong-chinh-sach-ho-tro-chi-phi-hoc-tap-hoc-ki-nam-hoc-2022-2023/ https://uet.vnu.edu.vn/nop-ho-nhan-tro-cap-xa-hoi-hoc-ky-nam-hoc-2022-2023/     Phòng CTSV cập nhật các hồ sơ đã nộp và kết quả xét. Đề nghị sinh viên còn thiếu hồ sơ (theo […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th11
03

Nộp hồ sơ nhận trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2022-2023

   Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập; và căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng chính phủ về điều chỉnh mức học bổng chính […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th11
03

Nộp hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập học kì I, năm học 2022-2023

   Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục Đại học;    Căn cứ Thông tư số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th10
28

Danh sách sinh viên được hưởng chế độ miễn/giảm học phí trong học kì I năm học 2022-2023.

    Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN;thanh hà     Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th10
06

Hoàn thành hồ sơ miễn giảm học phí năm học 2021-2022

    Trong năm học 2021-2022, vì lí do giãn cách xã hội, để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên trong giai đoạn học online, trường ĐHCN đã ban hành các thông báo cho phép sinh viên nộp hồ sơ hưởng chế độ miễn, giảm học phí theo hình thức online (gửi email bản […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th10
06

Cập nhật danh sách nộp và tình trạng hồ sơ của các sinh viên (tính đến hết ngày 05/10/2022)

   Ngày 20/09/2022 và 29/09/2022, Nhà trường đã có các thông báo về việc nộp hồ sơ hưởng chế độ Miễn/giảm học phí trong HKI năm học 2022-2023 (các đường link dưới đây):      https://uet.vnu.edu.vn/nop-ho-mien-giam-hoc-phi-hoc-ky-nam-hoc-2022-2023/.  https://uet.vnu.edu.vn/dieu-chinh-thoi-gian-nop-ho-mien-giam-hoc-phi-cho-toan-sinh-vien-trong-hki-nam-hoc-2022-2023/    Phòng CTSV xin cập nhật danh sách nộp và tình trạng hồ sơ của các sinh viên (tính […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Th9
29

Điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ miễn giảm học phí cho toàn thể sinh viên trong HKI năm học 2022-2023

    Ngày 20/09/2022, Nhà trường đã có thông báo về việc nộp hồ sơ hưởng chế độ Miễn/giảm học phí trong HKI năm học 2022-2023 (đường link dưới đây) https://uet.vnu.edu.vn/nop-ho-mien-giam-hoc-phi-hoc-ky-nam-hoc-2022-2023/.     Theo đó, thời gian muộn nhất để nộp hồ sơ và gửi email  là 15h thứ Sáu, ngày 30/10/2022.    Để đảm bảo cho […]

Bởi Tuyết Nga | Chế độ chính sách
Chi tiết
Trang 1 của 612345...Trang cuối »