Các thủ tục hành chính và mẫu biểu

Sinh viên tham khảo các thông tin cần thiết tại sổ tay sinh viên: http://handbook.uet.vnu.edu.vn/

1. Xin cấp Giấy chứng nhận là sinh viên của trường

 • Sinh viên đăng ký qua cổng http://student.uet.vnu.edu.vn/, vào mục số 1 chọn loại giấy chứng nhận phù hợp, nhận kết quả sau 01 ngày làm việc tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104 – E3) kể từ ngày tạo yêu cầu (nếu muốn nhận bản mềm qua hòm thư cá nhân thì ghi chú trong yêu cầu).

2. Xin cấp bảng điểm

 • Sinh viên đăng ký qua cổng http://student.uet.vnu.edu.vn/, nhận kết quả sau 15h00, các ngày Thứ tư và Thứ sáu hàng tuần tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104 – E3) (nếu muốn nhận bản mềm qua hòm thư cá nhân thì ghi chú trong yêu cầu).

3. Xin hoãn thi

 • Sinh viên đăng ký qua cổng http://student.uet.vnu.edu.vn/, đính kèm bản mềm minh chứng chứng minh các lý do đã nêu trong yêu cầu là đúng,nộp trước ngày thi ít nhất 3 ngày.

4. Xin xem lại bài thi

 • Sinh viên đăng ký qua cổng http://student.uet.vnu.edu.vn/ trong vòng 5 ngày làm việc tính từ ngày điểm thi được công bố. Kết quả xem lại bài thi sẽ được Phòng ĐT thông báo bằng văn bản vào cuối đợt, khi hoàn tất toàn bộ các môn.

5. Xin hoãn nộp học phí (nộp học phí muộn)

 • Sinh viên theo dõi thông báo về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký môn học và kế hoạch thu học phí của Nhà trường vào khoảng tuần thứ 6 của mỗi học kỳ, làm đơn xin nộp học phí muộn theo Mẫu (cam kết thời gian nộp, có xác nhận của gia đình và Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú) và nộp tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) hoặc qua hòm thư (hangtt@vnu.edu.vn)theo đúng thời hạn quy định.

6. Đơn xin mượn hồ sơ

 • Sinh viên đăng ký qua cổng http://student.uet.vnu.edu.vn/ghi chú rõ các loại giấy tờ cần mượn trong hồ sơ và nhận kết quả sau 02 ngày làm việc tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3). Thời gian mượn hồ sơ tối đa 05 ngày làm việc.

7. Đơn xin cấp TCXH

 • Sinh viên theo dõi thông báo của nhà trường vào đầu mỗi học kỳ, chuẩn bị hồ sơ  và đơn theo mẫu trong thông báo, nộp tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) hoặc nộp bản mềm qua hòm thư (hangtt@vnu.edu.vn) theo đúng thời hạn quy định.

8. Xin xác nhận thông tin để vay vốn ngân hàng CSXH

 • Sinh viên đăng nhập http://student.uet.vnu.edu.vn/, vào mục số 18 cập nhật đầy đủ hồ sơ (ảnh, thông tin cá nhân…), sau đó vào mục số 8 “Xác nhận vay vốn ngân hàng CSXHđể tải mẫu đơn và điền đầy đủ thông tin, nộp và nhận kết quả luôn tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3).
 • Nếu sinh viên có nhu cầu nhờ Nhà trường gửi bản mềm đến Ngân hàng CSXH thì cung cấp địa chỉ Email của Ngân hàng vào phần ghi chú trên hệ thống.

9. Xin cấp lại thẻ sinh viên (tích hợp thẻ Ngân hàng)

 • Sinh viên đăng ký qua cổng http://student.uet.vnu.edu.vn/, vào mục số 18 cập nhật đầy đủ hồ sơ (ảnh, số CMND…), sau đó vào mục 9 “cấp lại thẻ sinh viên” để khai đầy đủ thông tin làm lại thẻ (Ngành học, Khoa, Lớp…). Nhà trường sẽ xác nhận và gửi yêu cầu ra Ngân hàng để làm lại thẻ cho sinh viên. Sau khi ngân hàng làm xong thẻ,sẽ báo cho sinh viên ra địa chỉ 106 Hoàng Quốc Việt để ký nhận.

10. Xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

 • Sinh viên đăng ký qua cổng http://student.uet.vnu.edu.vn/ và nhận kết quả sau 15h00, các ngày thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104 – E3) (nếu muốn nhận bản mềm qua hòm thư cá nhân thì ghi chú trong yêu cầu). Sinh viên chỉ có thể xin chứng nhận sau khi đã có Quyết định công nhận tốt nghiệp.

11. Đơn xin nghỉ học có thời hạn (Bảo lưu kết quả học tập)

 • Sinh viên đăng nhập vào cổng http://student.uet.vnu.edu.vn/, tải mẫu đơn và làm theo hướng dẫn. Phòng CTSV sẽ tính toán số tiền học phí tương ứng mà sinh viên phải hoàn thiện trước khi nghỉ học, sau khi sinh viên nộp tiền tại Phòng KH-TC (nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản), Phòng KH-TC sẽ xác nhận vào đơn là sinh viên đã hoàn thành học phí thì Nhà trường sẽ ra quyết định ngừng/nghỉ cho sinh viên. Sinh viên nhận Quyết định sau 05 ngày làm việc tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104 – E3) hoặc nhận bản mềm qua hòm thư cá nhân nếu cần.

12. Đơn xin tiếp tục học tập

 • Trước khi hết thời hạn được phép nghỉ học ít nhất 05 ngày làm việc, sinh viên đăng nhập vào cổng http://student.uet.vnu.edu.vn/ tải mẫu đơn và nộp theo hướng dẫn. Sinh viên nhận Quyết định sau 05 ngày làm việc tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) hoặc nhận bản mềm qua hòm thư cá nhân nếu cần.

13. Đơn xin thôi học

 • Sinh viên đăng nhập vào cổng http://student.uet.vnu.edu.vn/, tải Đơn xin thôi học, hoàn thiện Phiếu thanh toán theo mẫu và nộp theo hướng dẫn. Phòng CTSV sẽ tính toán số tiền học phí và kinh phí bồi hoàn tương ứng mà sinh viên phải hoàn thiện trước khi thôi học, sau đó sẽ thông báo cho sinh viên nộp tiền tại Phòng KH-TC (nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản), Phòng KH-TC xác nhận vào đơn là sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì Nhà trường sẽ ra quyết định thôi học cho sinh viên. Sinh viên nhận Quyết định và rút hồ sơ sau 05 ngày làm việc tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3).

14. Đơn xin đi nước ngoài

 • Sinh viên đăng nhập vào cổng: http://student.uet.vnu.edu.vn/, tải mẫu đơn và đínhkèm theo thư mời do tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước gửi trong đó phải nêu rõ mục đích, thời gian và các khoản tài chính (nếu do phía đối tác chi trả) liên quan mà sinh viên đi nước ngoài được hưởng như vé máy bay, tiền ăn, ở, sinh hoạt phí… Hồ sơ được giải quyết chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày tạo yêu cầu.
 • Sau 10 ngày kể từ ngày về nước sinh viên phải hoàn thành việc nộp Báo cáo sau chuyến đi nước ngoài cho Nhà trường. Báo cáo nộp tại Văn phòng Khoa 01 bản và Phòng CTSV (Phòng 104-E3) 01 bản (có thể gửi bản mềm tới hòm thư huongbtt@vnu.edu.vn).

15. Chứng nhận còn nợ môn

 • Sinh viên đăng ký tại cổng: http://student.uet.vnu.edu.vn/, đến Phòng Công tác sinh viên(Phòng 104-E3) để nhận kết quả sau 15h chiều thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần (nếu muốn nhận bản mềm qua hòm thư cá nhân thì ghi chú trong yêu cầu).

16. Xác nhận đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn giảm học phí

 • Sinh viên đăng ký qua cổng http://student.uet.vnu.edu.vn/, đến Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) để nhận kết quả sau 01 ngày làm việc (nếu muốn nhận bản mềm qua hòm thư cá nhân thì ghi chú trong yêu cầu).

17. Đăng ký làm vé tháng xe buýt

 • Sinh viên tải và khai theo mẫu tại cổng http://student.uet.vnu.edu.vn/, dán 2 ảnh 2×3 và xin xác nhận của Nhà trường tại Phòng Hành chính – Quản trị (Phòng 108-E3); Nộp tại các điểm đăng ký làm thẻ từ ngày 04 đến 27 hàng tháng và nhận giấy hẹn trả thẻ. Lưu ý khi đi làm các thủ tục nêu trên, sinh viên cần mang theo thẻ hoặc giấy xác nhận là sinh viên. Tham khảo thêm thông tin tại trang web: http://www.transerco.vn.

18. Nộp hồ sơ xin miễn/giảm học phí

 • Sinh viên theo dõi thông báo của Nhà trường vào đầu mỗi học kỳ, chuẩn bị hồ sơ  và làm đơn theo mẫu trong thông báo, nộp tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) hoặc nộp bản mềm qua hòm thư (hangtt@vnu.edu.vn) theo đúng thời hạn quy định.

19. Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

 • Sinh viên theo dõi thông báo của Nhà trường vào đầu mỗi học kỳ, chuẩn bị hồ sơ  và làm đơn theo mẫu trong thông báo, nộp tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) hoặc nộp bản mềm qua hòm thư (hangtt@vnu.edu.vn) theo đúng thời hạn quy định.

20. Đơn xin cấp lại Thẻ BHYT

 • Sinh viên làm đơn theo Mẫu, nộp và nhận trực tiếp tại BHXH quận Cầu Giấy, số 6 Trần Đăng Ninh.

21. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân

 • Sinh viên làm báo cáo theo Mẫu, nộp tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) hoặc qua hòm thư (huongbtt@vnu.edu.vn) để phục vụ cho việc xét khen thưởng, học bổng theo quy định.

22. Các biểu mẫu dành cho sinh viên trước khi ra trường 

 • Sinh viên có Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt tháng 3 và tháng 9 (không phải đợt xét chính), phải hoàn thiện Phiếu thanh toán để được nhận Hồ sơ và Bằng tốt nghiệp.

23. Xin miễn học và công nhận điểm tiếng Anh. 

24. Đăng ký/ bổ sung điều chỉnh môn học

Bài viết liên quan