Mẫu biểu về trình bày khóa luận và đồ án tốt nghiệp cho sinh viên

     Nhà trường cung cấp mẫu biểu về trình bày khóa luận tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp cho sinh viên. Sinh viên thực hiện theo đúng quy định và mẫu biểu Trường ban hành

      – Quy định về trình bày khóa luận tốt nghiệp CLC và chuẩn: Dành cho sinh viên chương trình đào tạo chuẩn và chất lượng cao

     – Trình bày KLTN của chương trình đạt chuẩn quốc tế: Dành cho sinh viên chương trình đào tạo Nhiệm vụ chiến lược

      – Quy định trình bày đồ án tốt nghiệp: Trình bày đồ án tốt nghiệp cho sinh viên

Bài viết liên quan