Th9
08

Đề nghị danh sách SV được nhận học bổng Kumhoo Asiana, học kì I, năm học 2017-2018

       Thực hiện Công văn số 3204/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 17/8/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc “chương trình học Kumho Asiana kỳ 1, năm học 2017-2018”, Trường Đại học Công nghệ tiến hành xét chọn được sinh viên trong Danh sách SV đề nghị xét học bổng Kumhoo Asiana.

Chi tiết
Th9
07

Đăng ký nhận học bổng PonyChung, Hàn Quốc, năm học 2017-2018

       Ngày 06/9/2017, Đại học Quốc gia Hà Nội có Công văn số 3388/ĐHQGHN-CTHSSV thông báo về việc “chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2017-2018”. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ như sau: 1. Đối tượng và tiêu chuẩn […]

Chi tiết
Th9
05

Thông báo Chương trình học bổng của Quỹ Ngân hàng Tài chính Thống nhất Nhật Bản-Ngân hàng Tokyo – Mitsubishi (gọi là học bổng Mitsubishi, Nhật Bản) năm học 2017-2018

      Thông báo Chương trình học bổng của Quỹ Ngân hàng Tài chính Thống nhất Nhật Bản-Ngân hàng Tokyo – Mitsubishi (gọi là học bổng Mitsubishi, Nhật Bản) năm học 2017-2018 cho sinh viên của ĐHCN như sau:       1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn:        – […]

Chi tiết
Th8
31

Đăng ký nhận học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2017-2018

       Ngày 28/08/2017, Trường Đại học Công nghệ nhận được công văn của ĐHQGHN, số 3299 /ĐHQGHN-CTHSSV, thông báo về “chương trình học bổng Posco, Hàn Quốc năm học 2017-2018”. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công nghệ như sau: […]

Bởi Tuyết Nga | Học phí, học bổng
Chi tiết
Th8
31

Đăng ký nhận học bổng Kumho Asiana, học kỳ 1, năm học 2017-2018

     Ngày 17/08/2017, Đại học Quốc gia Hà Nội có Công văn số 3204/ĐHQGHN-CTHSSV thông báo về việc “chương trình học bổng Kumho Asiana, học kỳ 1, năm học 2017-2018”. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên năm thứ nhất đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công nghệ […]

Bởi Tuyết Nga | Học phí, học bổng
Chi tiết
Th7
25

Đăng ký nhận học bổng Microsoft – Youthspark, năm học 2017 – 2018

       Căn cứ Thỏa thuận thực hiện chương trình học bổng Microsoft – Youthspark dành cho nữ sinh ngành Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin năm học 2017 – 2018, giữa trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trung tâm Giáo dục và Phát triển, […]

Bởi Tuyết Nga | Học phí, học bổng
Chi tiết
Th6
30

Chương trình trao đổi sinh viên tại các trường thành viên của UMAP

       Phòng CTSV gửi thông báo về Chương trình trao đổi sinh viên tại các trường thành viên của UMAP, thời gian nộp hồ sơ là 11h ngày 14/7/2017.          Xem nội dung chi tiết tại đây 2112_dt

Bởi Tuyết Nga | Học phí, học bổng
Chi tiết
Trang 24 của 24« First page...10...2021222324