Th9
11

Đăng ký nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ, năm học 2018-2019

     Ngày 11/9/2018, trường Đại học Công nghệ nhận được Công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo về chương trình học bổng Nguyễn Trường Tộ, năm học 2018-2019. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công nghệ như […]

Chi tiết
Th9
11

Nộp hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập học kì I, năm học 2018-2019

    Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục Đại học;     Căn cứ Thông tư số […]

Chi tiết
Th9
11

Nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2018-2019

   Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách  miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;    Căn […]

Chi tiết
Th9
11

Nộp hồ sơ nhận trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2018-2019

     Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập; và căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng chính phủ về điều chỉnh mức học bổng […]

Chi tiết
Th9
11

Đăng ký nhận học bổng PonyChung, Hàn Quốc, năm học 2018-2019

     Ngày 10/9/2018, Trường Đại học Công nghệ nhận được công văn số 2906/ĐHQGHN-CTHSSV của Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo về chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2018-2019. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ như sau: 1. […]

Chi tiết
Th9
07

Đăng ký tham gia chương trình học bổng Annex, học kỳ I, năm học 2018-2019

     Ngày 06/9/2018, Đại học Quốc gia Hà Nội có Công văn số 2905/ĐHQGHN-CT&CTHSSV thông báo về chương trình học bổng Annex, HKI, năm học 2018-2019. Thông tin chi tiết về học bổng đối với sinh viên trường Đại học Công nghệ như sau: 1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn     […]

Chi tiết
Th9
07

Đăng ký nhận học bổng Brother, năm học 2018-2019

     Ngày 30/8/2018, trường Đại học công nghệ nhận được thông báo từ Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam (BIVN) về chương trình học bổng Brother, năm học 2018-2019.       Học bổng Brother đã được thực hiện từ năm 2009 đến nay đã được 9 năm. Mỗi năm công ty […]

Chi tiết
Th9
04

Đăng ký nhận học bổng Phong Vũ, năm học 2018-2019

      Ngày 22/8/2018, trường đại học Công nghệ nhận được thông báo từ Công ty máy tính Phong Vũ về chương trình học bổng Phong Vũ năm học 2018-2019. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công nghệ như sau:   […]

Chi tiết
Trang 2 của 1412345...10...Trang cuối »