Th10
16

Dự lễ trao học bổng Toshiba, Nhật Bản đợt 1 năm học 2020-2021

    Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được thông báo của Quỹ học bổng Toshiba, Nhật Bản về danh sách học viên và nghiên cứu sinh được nhận học bổng Toshiba, Nhật Bản đợt 1, năm học 2020-2021.      Xin chúc mừng NCS Phạm Đình Nguyện (NCS khóa […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th10
06

Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Vũ Quốc Tuấn

    Tên đề tài luận án: Nghiên cứu cấu trúc cảm biến vi cơ cho dòng chảy kênh lỏng.     Họ và tên:   Vũ Quốc Tuấn                                              Giới tính: Nam     Ngày sinh:  02/11/1983                                                    Nơi sinh:  Hà Nội     Quyết định công nhận NCS số 1006/QĐ-CTSV ngày 07/12/2015 của Hiệu trưởng Trường […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ
Chi tiết
Th10
06

Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Kim Oanh

   Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đặc tính pha và chuyển pha trong mạng quang học cấu trúc nano.    Họ và tên:   Nguyễn Thị Kim Oanh                                Giới tính: Nữ    Ngày sinh:  09/12/1989                                                    Nơi sinh:  Hà Nội    Quyết định công nhận NCS số 640/QĐ-CTSV ngày 03/09/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ
Chi tiết
Th10
02

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kansai, Nhật Bản

     Ngày 28/09/2020, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn số 2790/ĐHQGHN-ĐT thông báo về chương trình “Trao đổi sinh viên tại Đại học Kansai, Nhật Bản”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Thời gian diễn ra chương trình: 01 học kỳ hoặc 01 năm học (bắt […]

Chi tiết
Th9
28

Tổ chức buổi giới thiệu học bổng của Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) dành cho đối tượng sinh viên, học viên, NCS và cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên

     Ngày 30/09/2020, Nhà trường sẽ phối hợp với Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) tổ chức buổi giới thiệu học bổng DAAD dành cho đối tượng sinh viên, học viên, NCS và cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên của trường lúc 10h45 tại Phòng 212 Nhà E3.     Buổi […]

Chi tiết
Th9
11

Các chứng chỉ ngoại ngữ áp dụng đối với học viên cao học

         Căn cứ Quy chế Đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội, ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;           Căn cứ Hướng dẫn số 297/HD-ĐHQGHN ngày 03/02/2017 về “Hướng dẫn tổ chức đào tạo các học […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ
Chi tiết
Th9
09

Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kyushu, Nhật Bản trong năm học 2020-2021

     Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn thông báo về chương trình “Trao đổi sinh viên tại Đại học Kyushu, Nhật Bản trong năm học 2020-2021”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau: 1. Đối tượng tham gia: Sinh viên và học viên cao học. 2. Các chương trình […]

Chi tiết
Th9
09

Thời khóa biểu chính thức bậc sau đại học học kỳ I năm học 2020-2021

     Phòng Đào tạo kính gửi tới các đơn vị trong trường, học viên cao học và nghiên cứu sinh “Thời khóa biểu chính thức bậc sau đại học học kỳ I năm học 2020-2021”. Kính đề nghị các cán bộ giảng dạy và học viên cao học, nghiên cứu sinh lưu ý một […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết