Tóm tắt luận án Tiến sĩ của NCS Phạm Văn Hà

Tên đề tài luận án: Mô hình hóa chất lượng không khí trên vùng Việt Nam sử dụng dữ liệu đa nguồn, đa độ phân giải

Họ và tên:   Phạm Văn Hà                                                Giới tính: Nam

Ngày sinh:  24/01/1989                                                    Nơi sinh:  Bắc Giang

     Quyết định công nhận NCS số 1006/QĐ-CTSV ngày 07/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chuyên ngành đào tạo: Hệ thống thông tin                   Mã số: 9480101.01

Tên đề tài luận án: Mô hình hóa chất lượng không khí trên vùng Việt Nam sử dụng dữ liệu đa nguồn, đa độ phân giải

Cán bộ hướng dẫn:

1. Hướng dẫn chính: GS. Dominique Laffly

Cơ quan công tác: Trường Đại học Toulouse, Pháp

2. Hướng dẫn phụ: PGS.TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh

Cơ quan công tác: Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt luận án Tiến sĩ của NCS Phạm Văn Hà

Bài viết liên quan