Tóm tắt luận án Tiến sĩ của NCS Bùi Anh Tú

Tên đề tài luận án: Kiểm chứng phần mềm dựa trên phân tích chương trình

Họ và tên:   Bùi Anh Tú                                                    Giới tính: Nam

Ngày sinh:  10/08/1984                                                    Nơi sinh:  Thái Nguyên

       Quyết định công nhận NCS số 1006/QĐ-CTSV ngày 07/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật phần mềm                 Mã số: 9480103.01

Tên đề tài luận án: Kiểm chứng phần mềm dựa trên phân tích chương trình

Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Trương Ninh Thuận

Cơ quan công tác: Trường Đại học Công nghệ – ĐH Quốc Gia Hà Nội

Tóm tắt luận án Tiến sĩ của NCS Bùi Anh Tú

Bài viết liên quan