Tóm tắt luận án của NCS Kiều Minh Việt

    Tên đề tài luận án: Chống tấn công từ chối dịch vụ tốc độ thấp vào giao thức TCP bằng các cải tiến cơ chế quản lý hàng đợi tích cực

Họ và tên:   Kiều Minh Việt                                             Giới tính: Nam

Ngày sinh:  01/03/1983                                                    Nơi sinh:  Hà Nội

     Quyết định công nhận NCS số 1006/QĐ-CTSV ngày 07/12/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chuyên ngành đào tạo: Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu        

Mã số: 9480102.01

      Tên đề tài luận án: Chống tấn công từ chối dịch vụ tốc độ thấp vào giao thức TCP bằng các cải tiến cơ chế quản lý hàng đợi tích cực

CBHD chính: GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

CBHD phụ: TS. Nguyễn Đại Thọ, Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

Tóm tắt luận án của NCS Kiều Minh Việt

 

Bài viết liên quan