Th1
04

Tóm tắt luận án của NCS Hoàng Văn Mạnh

Tên đề tài luận án:   Nhận dạng tự động cụm tín hiệu QRS trong hệ thống điện tâm đồ gắng sức. Họ và tên:   Hoàng Văn Mạnh                                         Giới tính: Nam Ngày sinh:  08/09/1987                                                    Nơi sinh:  Hưng Yên Quyết định công nhận NCS số 778/QĐ-CTSV ngày 21/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ. Chuyên […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ
Chi tiết
Th12
31

Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Tú

Tên đề tài luận án:   Hỏi đáp tự động sử dụng nhiều nguồn tri thức. Họ và tên:   Nguyễn Văn Tú                                            Giới tính: Nam Ngày sinh:  21/10/1982                                                    Nơi sinh:  Thái Bình Quyết định công nhận NCS số 642/QĐ-CTSV ngày 15/09/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ. Chuyên ngành đào tạo: Hệ thống thông […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ
Chi tiết
Th12
31

Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Thẩm

Tên đề tài luận án:   Tích hợp tri thức sử dụng mô hình xác xuất trong các hệ thống thông minh. Họ và tên:   Nguyễn Văn Thẩm                                       Giới tính: Nam Ngày sinh:  27/06/1982                                                    Nơi sinh:  Nam Định Quyết định công nhận NCS số 778/QĐ-CTSV ngày 21/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ. Chuyên […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ
Chi tiết
Th12
30

Nộp học phí học kỳ I năm học 2020-2021 và các khoản nợ (nếu có) của HVCH/NCS

   Tính đến ngày 28/12/2020, Nhà trường đã thống kê được danh sách các học viên cao học/nghiên cứu sinh (sau đây gọi tắt là người học) chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí trong học kì I, năm học 2020-2021 và các khoản nợ của các học kỳ trước (nếu có).    Nhà […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th12
18

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lương Thái Lê

     Tên đề tài luận án: Phân tích ý định từ văn bản ngắn, trực tuyến tiếng Việt     1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lương Thái Lê                            2. Giới tính: Nữ     3. Ngày sinh:21/02/1980        […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ
Chi tiết
Th12
18

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Xuân Hương

     Tên đề tài luận án: Tích hợp đặc trưng ngôn ngữ vào mô hình học thống kê cho phân tích tình cảm.      1. Họ và tên nghiên cứu sinh:Nguyễn Thị Xuân Hương          2. Giới tính:Nữ      3. Ngày sinh: 03/02/1976                […]

Bởi Tuyết Nga | Tiến sỹ
Chi tiết
Th12
16

Học phí của NCS K24 và HVCH K25 (nhập học đợt tháng 11/2018)

   Căn cứ Quy định về Tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN;    Căn cứ Quy […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th12
10

Danh sách HVCH/NCS chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp HP trong HKI năm học 2020-2021 và các khoản nợ (nếu có)

   Ngày 05/11/2020, Trường ĐH Công nghệ đã có thông báo thu HP trong HKI năm học 2020-2021 và các khoản nợ (nếu có) tại link sau: https://uet.vnu.edu.vn/nop-hoc-phi-hoc-ky-nam-hoc-2020-2021-va-cac-khoan-no-neu-co-cua-ncs-hvch/.     Tuy nhiên, tính đến hết ngày 09/12/2020, vẫn còn các HVCH/NCS chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí. Đề nghị các HVCH/NCS có tên trong […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Trang 20 của 49« First page...10...1819202122...3040...Trang cuối »