Th9
23

Chương trình trao đổi học viên cao học/sinh viên tại Đại học Waseda, Nhật Bản trong năm 2020

    Ngày 17/09/2019, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có công văn số 2894/ĐHQGHN-ĐT thông báo về chương trình “Trao đổi sinh viên tại Đại học Waseda, Nhật Bản trong năm 2020”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau:     1. Thời gian diễn ra chương trình: Năm 2020 (học […]

Chi tiết
Th9
16

Tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến”

     Nhà trường nhận được văn bản số 1040/UBND-TP ngày 29/08/2019 thông báo về việc tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến”.      Nhà trường gửi toàn văn thông báo này tới người học để người học biết, nếu quan tâm thì đăng ký tham gia.

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ . Tin Sinh Viên
Chi tiết
Th9
11

Điều chỉnh các lớp học phần học kỳ I đợt 1 năm học 2019-2020

    Căn cứ vào Đơn đề nghị của học viên và nguyên vọng của giảng viên, Phòng Đào tạo (P.ĐT) xin trân trọng thông báo:     1. Danh sách các lớp môn học hủy do sĩ số đăng ký học không đủ theo yêu cầu: TT LHP Tên học phần Giảng viên 1.      […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ
Chi tiết
Th8
29

Danh sách HVCH/NCS nhận học bổng Toshiba, năm học 2019-2020

    Thực hiện Công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo về chương trình học bổng Toshiba, năm học 2019-2020, căn cứ biên bản họp ngày 29/8/2019 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng-Kỉ luật, Trường Đại học Công nghệ đã tiến hành xét chọn được các HVCH/NCS trong Danh sách […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th8
23

Lễ trao học bổng Vallet năm 2019

    Xin được chúc mừng các bạn SV/HVCH/NCS đã có tên trong Danh sách được Quỹ HB Vallet đồng ý trao học bổng năm 2019.     Trân trọng thông báo tới các bạn lịch tổ chức Lễ trao học bổng Vallet năm 2019 (chương trình)    Trang phục: Gọn gàng, lịch sự. Đề […]

Chi tiết
Th8
21

Đăng ký học bổng Toshiba năm học 2019-2020

      Trường Đại học Công nghệ nhận được thông báo từ Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản (gọi là học bổng Toshiba) dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (gọi chung là học viên) năm học 2019-2020 như sau: 1. Đối […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th8
15

Đăng ký tham gia chương trình học bổng Annex, HKI, năm học 2019-2020

      Ngày 14/8/2019, Đại học Quốc gia Hà Nội có Công văn gửi các đơn vị, thông báo về chương trình học bổng Annex, học kỳ I, năm học 2019-2020. Thông tin chi tiết về học bổng đối với sinh viên trường Đại học Công nghệ như sau: 1. Đối tượng và tiêu […]

Chi tiết
Th8
14

Thời khóa biểu dự kiến bậc sau đại học học kỳ I (đợt 1) năm học 2019-2020

     Phòng Đào tạo kính gửi tới các đơn vị trong trường “Thời khóa biểu dự kiến bậc sau đại học học kỳ I (đợt 1) năm học 2019-2020”. Kính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo cho cán bộ giảng dạy của đơn vị mình và cán bộ mời giảng. 1. […]

Chi tiết
Trang 2 của 1312345...10...Trang cuối »