Th12
30

Chương trình học bổng thạc sĩ toàn phần Fulbright của chính phủ Hoa Kỳ, năm học 2024-2025

Ngày 30/12/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội có công văn số 4669/ĐHQGHN-CT&CTHSSV, thông báo học bổng thạc sỹ toàn phần Fulbright của Chính phủ Hoa Kỳ năm học 2024-2025, cho đối tượng là công dân Việt Nam (không mang hai quốc tịch), đã tốt nghiệp đại học, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm […]

Bởi admin uet MR | Thạc sỹ
Chi tiết
Th12
30

Thông tin về Chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học Nước ngoài của Tập đoàn Vingroup

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ Chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học Nước ngoài của Tập đoàn Vingroup Dành cho ứng viên nộp hồ sơ năm học 2023/24 và 2024/25 Chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ (KHCN) Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du […]

Bởi admin uet MR | Học bổng . Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th12
13

Chương trình học bổng thạc sĩ toàn phần Fulbright của chính phủ Hoa Kỳ, năm học 2024-2025

   Ngày 12/12/2022, Trường Đại học Công nghệ nhận được thông báo về chương trình học bổng thạc sĩ  toàn phần Fulbright của chính phủ Hoa Kỳ, năm học 2024-2025. Thông tin chi tiết về chương trình như trong văn bản đính kèm.    Nhà trường thông báo để người học được biết. Người học có […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ
Chi tiết
Th11
04

Triệu tập người học tham gia phỏng vấn khảo sát chính thức kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

    Thực hiện kế năm học 2022-2023, kế hoạch nhiệm vụ công tác Đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN và theo yêu cầu của Đoàn đánh giá ngoài Cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường triệu tập người học tham […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th10
21

Nộp học phí học kỳ I năm học 2022-2023 và các khoản nợ (nếu có) của HVCH/NCS

Trong học kì I năm học 2022-2023, Nhà trường đã ban hành các Quyết định về việc thu học phí của các Nghiên cứu sinh/Học viên cao học (sau đây gọi chung là người học).   Nhà trường thông báo về hình thức và thời hạn nộp học phí như sau: I. Hình thức nộp […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th10
06

Trao học bổng của Tập đoàn Toshiba, Nhật Bản năm học 2022-2023

   Căn cứ Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về Đại học Quốc gia; Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th9
16

Thời khóa biểu chính thức học kỳ I năm học 2022-2023 bậc sau đại học

    Phòng Đào tạo kính gửi tới các đơn vị trong trường, học viên cao học và nghiên cứu sinh “Thời khóa biểu chính thức học học kỳ I năm học 2022-2023 bậc sau đại học”. Kính đề nghị các cán bộ giảng dạy và học viên cao học, nghiên cứu sinh (NCS) lưu […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Th9
12

Kế hoạch triển khai thu học phí trong năm học 2022-2023

    Căn cứ vào Quy định định mức học phí các bậc đào tạo đại học và sau đại học đã được Nhà trường ban hành trong năm học 2022-2023;      Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai thu học phí đối với bậc đào tạo đại học và sau đại học […]

Bởi Tuyết Nga | Thạc sỹ . Tiến sỹ
Chi tiết
Trang 2 của 3212345...102030...Trang cuối »