Các sản phẩm sẵn sàng chuyển giao

Nhóm sản phẩm CNTT

1. Hệ thống kiểm tra trùng lặp văn bản tiếng Việt
http://doit.uet.vnu.edu.vn/


Tác giả: TS. Võ Đình Hiếu và cộng sự
Các cơ quan hiện đang ứng dụng sản phẩm:
– Học viện Khoa học, Công nghệ và ĐMST (trực thuộc Bộ Khoa học Công nghệ)
– Trường Đại học Vinh
– Trường Đại học Hải Phòng
– Trường Đại học Luật Hà Nội
– Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM
– Trường Đại học Thủy Lợi

2. Bộ sản phẩm Phân tích dữ liệu khách hàng trên nền tảng dữ liệu lớn
– Ý tưởng chính: Làm giàu và phân tích chân dung khách hàng nhằm tăng hiệu quả kinh doanh cho sản phẩm
Tác giả: TS. Trần Mai Vũ và cộng sự
– Thông tin giới thiệu:
– Sản phẩm đã ứng dụng thực tế:
+ DS Miner: https://deepcustomer.ml/
+ DS Watcher: http://dswatcher.ml/

3. Đang bổ sung

Nhóm sản phẩm Công nghệ thông tin – Môi trường

 1. Bản đồ phân bố nồng độ bụi PM2.5 tại Việt Nam 2012-2021
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh và cộng sự
  Thông tin giới thiệu: Bản đồ cung cấp thông tin về nồng độ bụi PM2.5 hàng ngày trên khu vực lãnh thổ Việt Nam với độ phân giải không gian 3x3km. Bản đồ bao gồm các giá trị nồng độ bụi PM2.5 tại các khu vực có diện tích 3×3 km trong khoảng thời gian từ 2012-2021.
  Chi tiết xem thêm tại Link.

  Các nơi đang sử dụng bộ dữ liệu:
  – Nhóm nghiên cứu từ Đại học Bách Khoa Hà Nội
  – Nhóm nghiên cứu từ Trường Đại học Y tế Công Cộng
 2. Đang bổ sung

Nhóm sản phẩm Nông nghiệp

 1. Sản phẩm tinh dầu nguyên chất, organic và hyrosol từ các cây dược liệu quý
  như: hương nhu tía, hương nhu trắng, mùi già, sả, chanh, bạc hà, quýt, cam
  Tác giả: TS. Hà Thị Quyến và cộng sự
  Sản phẩm từ hoạt động nghiên cứu của đề tài QG.22.60.
  Chi tiết xem thêm tại link.

Các sản phẩm công nghệ khác

1. Danh sách các sản phẩm KHCN

Liên hệ hợp tác, chuyển giao công nghệ, sử dụng sản phẩm:
TS. Nguyễn Ngọc An
Phó Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác phát triển
Email: ngocan@vnu.edu.vn

SĐT: 0243.3754.9826

Bài viết liên quan