10 ứng viên của Trường Đại học Công nghệ được cấp học bổng của ĐHQGHN dành cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh xuất sắc

   Ngày 9/3/2022, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số 565/QĐ-ĐHQGHN phê duyệt danh sách ứng viên được cấp học bổng lần đầu của ĐHQGHN dành cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh có năng lực nghiên cứu xuất sắc.

  Theo đó, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) có 05 nghiên cứu sinh và 05 thực tập sinh được cấp học bổng lần này. Mỗi suất học bổng trị giá 100 triệu đồng/nghiên cứu sinh và 120 triệu đồng/thực tập sinh, các ứng viên được nhận trước 50% giá trị học bổng. Đây là nguồn hỗ trợ có ý nghĩa và tác động to lớn tạo nên những đột phá trong nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN.

  Trước đó, ngày 19/11/2021, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 3688/QĐ-ĐHQGHN ban hành Quy định về việc hỗ trợ học bổng cho các nghiên cứu sinh và các thực tập sinh sau tiến sỹ ở ĐHQGHN. Thông qua quyết định này, ĐHQGHN sẽ thu hút được nhiều nghiên cứu sinh và tiến sĩ giỏi đến học tập, nghiên cứu. Từ đó, vị thế và tiềm lực khoa học của ĐHQGHN sẽ được gia tăng, đồng thời, ảnh hưởng và xếp hạng của ĐHQGHN trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và quốc tế cũng sẽ được giữ vững và tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

  ĐHQGHN là cơ sở giáo dục đại học công lập đầu tiên trong cả nước tiên phong thiết lập và cấp học bổng cho thực tập sinh sau tiến sĩ.

  Danh sách ứng viên được cấp học bổng dành cho nghiên cứu sinh của Trường ĐHCN có năng lực nghiên cứu xuất sắc

TT Họ và tên Chuyên ngành Quyết định công nhận NCS Mức kinh phí (đồng)
1 Nguyễn Đình Khoa Cơ kỹ thuật 25/QĐ-CTSV ngày 14/01/2022  

50,000,000

2 Nguyễn Đăng Cơ Vật liệu và linh kiện nano 1200/QĐ-CTSV ngày 29/12/2020  

50,000,000

3 Nguyễn Thu Hằng Kỹ thuật điện tử 25/QĐ-CTSV ngày 14/01/2022  

50,000,000

4 Nguyễn Thu Trang Kỹ thuật phần mềm 1200/QĐ-CTSV ngày 29/12/2020  

50,000,000

5 Vũ Ngọc Linh Vật liệu và linh kiện  nano 1200/QĐ-CTSV ngày 29/12/2020  

50,000,000

    Danh sách ứng viên được cấp học bổng dành cho thực tập sinh của Trường ĐHCN có năng lực nghiên cứu xuất sắc

TT Họ và tên Lĩnh vực nghiên cứu

Thời gian đăng ký thực tập sinh

Mức kinh phí (đồng)
1 Phạm Hồng Công Cơ kỹ thuật 24 tháng 60,000,000
2 Lê Đình Anh Cơ học chất lỏng 12 tháng 60,000,000
3 Lưu Mạnh Hà Kỹ thuật điện tử 12 tháng 60,000,000
4 Trần Lê Hưng Cơ kỹ thuật 12 tháng 60,000,000
5 Nguyễn Văn Tuấn Vật lý

30 tháng

60,000,000

Theo VNU-Media

Bài viết liên quan