[VTV1] Trạm thu tín hiệu truyền hình vệ tinh dành cho tàu biển

   Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu phóng sự được thực hiện bởi nhóm phóng viên VTV1 về đề tài: “Trạm thu tín hiệu vệ tinh đầu tiên của Việt Nam” do GS.TS. Nguyễn Hữu Đức – Giám đốc Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Micro – Nano, chủ nhiệm đề tài cùng các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) nghiên cứu.

  GS.TS. Nguyễn Hữu Đức chia sẻ: “Chúng tôi đang có kế hoạch tiếp cận các công ty du lịch và xa hơn nữa là các doanh nghiệp tàu biển. Qua đó, cố gắng thuyết phục để họ sử dụng sản phẩm Việt Nam và đưa vào trong sản phẩm những thiết bị hiện đại”. 

  Với đường bở biển dài hơn 3.000 km Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển du lịch tàu biển. Ngoài phối hợp với các đơn vị du lịch tàu biển thì việc kết hợp với các đơn vị đóng tàu trong nước để tích hợp thiết bị thu tín hiệu truyền hình vệ tinh ngay từ giai đoạn đóng tàu cũng là một hướng đi mới để có thể ứng dụng rộng rãi thiết bị trong thời gian tới. 

Theo nhóm phóng viên VTV1

Bài viết liên quan