Triển khai hoạt động đối thoại giữa người học với BGH Nhà trường

    Nằm trong kế hoạch học tập hàng năm, Trường Đại học Công nghệ đã thường xuyên tổ chức các Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với đại biểu người học nhằm nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của người học trong quá trình học tập và rèn luyện; trao đổi thông tin hai chiều và giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của người học giúp Nhà trường có thêm thông tin để điều chỉnh trong quá trình tổ chức giảng dạy và học tập nhằm đảm bảo các quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với người học; Phát huy những mặt mạnh, mặt tích cực đã thực hiện đối với người học và khắc phục, bổ sung những mặt hạn chế nhằm tạo điều kiện tối đa cho người học trong quá trình học tập, sinh hoạt và rèn luyện tại Trường.

   Để hoạt động này được diễn ra thường xuyên và kịp thời hơn nữa, đặc biệt trong thời gian học trực tuyến, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thực hiện theo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường. Phòng Công tác sinh viên xin được thông báo về kế hoạch tổ chức buổi đối thoại/tiếp người học của Ban Giám hiệu và đại diện lãnh đạo Nhà trường như sau:

1. Thời gian: 17h-18h30 thứ Năm, ngày 09/12/2021

2. Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng MS Team

3. Đối tượng tham gia: Người học trong toàn trường theo gợi ý cụ thể như sau:

  • Thành phần bắt buộc: Mỗi lớp khóa học cử 02 sinh viên thuộc Ban cán sự lớp hoặc Ban chấp hành chi đoàn/chi hội sinh viên,
  • Thành phần tùy chọn: Bất cứ sinh viên nào trong lớp muốn đăng ký tham dự buổi đối thoại (số lượng không giới hạn)

     4. Hình thức đăng ký: Lớp trưởng lớp khóa học triển khai kế hoạch về lớp và tổng hợp danh sách thành viên của lớp mình (cả thành phần bắt buộc và tùy chọn) tham dự buổi đối thoại, sau đó khai báo vào đường link bên dưới: https://forms.gle/jw7qNxTS9eFYX3Ns9

     Thời hạn để hoàn thiện việc đăng ký: 17h thứ Hai, ngày 06/12/2021.

     Sau khi các lớp hoàn thiện việc đăng ký, Nhà trường sẽ tạo phòng họp và thông báo chi tiết cho người học qua hòm thư VNU.

     Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan