Triển khai giảng dạy và học tập tại Trường sau thời gian học trực tuyến

     – Thực hiện Công văn số 1583/BGDĐT-GDTC của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học;

     – Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, xét đề nghị của các Phòng chức năng;

     Nhà trường thông báo về việc thực hiện công tác giảng dạy và học tập trong thời gian tới như sau:

    1. Với các lớp học phần dành cho sinh viên các chương trình đào tạo chuẩn và người học sau đại học: triển khai giảng dạy và học tập trên giảng đường từ ngày 13/5/2020 theo thời khoá biểu học kỳ II đã được thông báo từ đầu học kỳ.

     2. Với các lớp học phần dành cho sinh viên các chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23: triển khai giảng dạy và học tập trên giảng đường từ ngày 18/5/2020 theo thời khoá biểu học kỳ II đã được thông báo từ đầu học kỳ.

     Nhà trường đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đúng quy định, sẵn sàng đón Cán bộ và Người học quay trở lại giảng dạy và học tập tại Trường. Toàn thể Cán bộ và Người học nghiêm chỉnh tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các đơn vị chức năng.

     Chúc toàn thể Cán bộ và Người học sức khỏe.

     Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan