Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Đình Dư

Tên đề tài luận án:   Nghiên cứu ứng dụng Phương pháp CFEM trong Cơ vật rắn biến dạng

Họ và tên:   Nguyễn Đình Dư                                          Giới tính: Nam

Ngày sinh:  22/02/1985                                                    Nơi sinh:  Bình Định

Quyết định công nhận NCS số 778/QĐ-CTSV ngày 21/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.

Chuyên ngành đào tạo: Cơ kỹ thuật                               Mã số: 9520101.01    

Tên đề tài luận án:   Nghiên cứu ứng dụng Phương pháp CFEM trong Cơ vật rắn biến dạng

Cán bộ hướng dẫn chính: GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội

Cán bộ hướng dẫn phụ: PGS.TS. Bùi Quốc Tính, Trường ĐH Công nghệ Tokyo, Nhật Bản

Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Đình Dư

Bài viết liên quan