Kiểm tra dữ liệu đăng ký môn học trong học kỳ II, năm học 2022-2023

     Phòng Công tác Sinh viên thông báo Danh sách các sinh viên đã đăng ký môn học và dự kiến thu học phí trong học kỳ II, năm học 2022-2023. Đề nghị các sinh viên:

1. Đối với sinh viên thuộc chương trình đào tạo chuẩn:

     – Kiểm tra thông tin cá nhân, thông tin các môn học đã đăng kí và dự kiến học phí sẽ thu trong danh sách Chuẩn_KT dữ liệu.

2. Đối với sinh viên thuộc chương trình đào tạo CLC theo TT23:

– Kiểm tra thông tin cá nhân, thông tin các môn học đã đăng kí trong danh sách TT23_KT dữ liệu.

– Học phí của sinh viên thuộc chương trình đào tạo CLC theo TT23 sẽ bao gồm 2 phần:

      Phần học phí niên chế: áp dụng với tất cả các sinh viên chưa hoàn thành đủ 40 tháng học phí (trong toàn khóa học). Định mức dự kiến: 3,000,000đ/tháng x 5 tháng (áp dụng với khóa QH-2017) và 3,500,000đ/tháng x 5 tháng (áp dụng từ khóa QH-2018 đến QH-2022). Các môn học đăng kí lần đầu (ĐKLĐ) được tính trong học phí niên chế.

     Phần học phí học lại, học cải thiện, học tự do (nếu có). Định mức dự kiến: 700,000đ/tín chỉ (với khóa QH-2017, QH-2018); 800,000đ/tín chỉ (với khóa từ QH-2019 đến QH-2022).

3. Lưu ý chung:

    – Sinh viên kiểm tra thông tin, nếu thấy sai sót thì làm đơn gửi Phòng CTSV (P.104-E3) hoặc gửi email về hộp thư hangtt@vnu.edu.vn trước 11h00, thứ Hai, ngày 13/03/2023. Nhà trường sẽ không giải quyết các sai sót của sinh viên sau thời hạn nói trên.

     – Nhà trường dự kiến thu học phí lần 2, trong học kỳ II năm học 2022-2023, của sinh viên trong khoảng thời gian từ ngày 10/04/2023 đến hết ngày 29/04/2023 (sẽ có thông báo cụ thể về thời gian và hình thức nộp tiền, những sinh viên đã tạm thu học phí lần 1 sẽ được đối trừ trong thông báo thu). Nếu sinh viên có khó khăn về mặt tài chính không nộp học phí được đúng thời hạn trên thì phải làm đơn xin nộp học phí muộn (theo mẫu trên Website Nhà trường, cam kết thời gian nộp, có xác nhận của gia đình và Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú) và nộp tại Phòng Công tác sinh viên trong khoảng thời gian từ ngày 20/03/2023 đến hết ngày 24/03/2023, sinh viên chỉ được cho phép lùi thời hạn nộp học phí muộn nhất đến ngày 25/05/2023. Sau thời hạn trên, Nhà trường sẽ thực hiện việc hạ bậc kết quả rèn luyện và cấm thi các sinh viên không nộp học phí theo đúng quy định.

      Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan