Tiếp tục triển khai công tác dạy – học trực tuyến trong học kỳ II, 2019-2020

    Thực hiện công văn số 737/ĐHQGHN-CT&CTTHSSV về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Đại học Quốc Gia Hà Nội ngày 9/03/2020, phòng Đào tạo (P.ĐT) trân trọng thông báo tới toàn thể Thầy/Cô, các bạn sinh viên, học viên sau đại học (gọi chung là sinh viên), các đơn vị trong Trường:

   1. Tiếp tục triển khai công tác dạy – học trực tuyến tại địa chỉ: https://courses.uet.vnu.edu.vn/ từ ngày 16/3/2020 đến khi có thông báo mới;

    2. Sau tuần đầu tiên triển khai công tác dạy – học trực tuyến, P.ĐT đã nhận được ủng hộ rất lớn của Thầy/Cô và các bạn sinh viên trong công tác phối hợp thực hiện. Về những vướng mắc khó khăn mà Thầy/Cô và các bạn sinh viên đã phản hồi, P.ĐT sẽ dần khắc phục và cũng rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ và ủng hộ hơn nữa từ Thầy/Cô và các bạn sinh viên.

    Trân trọng thông báo và chúc các Thầy/Cô, các bạn sinh viên mạnh khỏe./. 

Bài viết liên quan