Tạm hoãn lịch semina Toshiba và trao học bổng Toshiba đợt 2

    Do diễn biến phức tạp của dịch cúm Covid 19, ĐHQGHN và Quỹ học bổng Toshiba đã trao đổi và thống nhất: Tạm hoãn lịch tổ chức báo cáo khoa học và trao học bổng Toshiba đợt 2 (sáng ngày 18/3 như đã thông báo)

     Khi nào có thông tin mới từ Quỹ học bổng Toshiba, ĐHQGHN sẽ tiếp tục thông báo tới các đơn vị và học viên!

     Trân trọng!

Bài viết liên quan