Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19

     Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 03 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19”, Nhà trường yêu cầu toàn thể sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh (sau đây gọi tắt là người học) nghiêm túc thực hiện các nội dung sau đây:

  • Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 04 năm 2020. Người học ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu.
  • Giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp với người khác.
  • Không tập trung quá 02 người tại nơi công cộng.
  • Tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng chống dịch; tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. Nếu thấy có biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp cấp tính, phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất và thông báo cho Nhà trường qua đường dây nóng 885.712 hoặc email: ctsv_dhcn@vnu.edu.vn để được tư vấn và điều trị kịp thời.
  • Toàn thể người học không đến Trường và tham gia đầy đủ các học phần theo kế hoạch giảng dạy trực tuyến của Nhà trường.

      Vì sự an toàn của bản thân và gia đình, vì trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội, Nhà trường yêu cầu người học nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên.

Bài viết liên quan