Thông báo tổ chức hội thảo khoa học dành cho NCS năm 2017

        Với mục đích xây dựng môi trường học thuật tích cực cho nghiên cứu sinh nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, Nhà trường thông báo tổ chức hội thảo khoa học dành cho nghiên cứu sinh năm 2017 với các thông tin sau:

  • Thời gian: Thứ Năm, 16/3/2017
  • Địa điểm: Nhà E3
  • Đối tượng bắt buộc tham gia: Tất cả nghiên cứu sinh trong hạn đào tạo
  • Nội dung trình bày: Nghiên cứu sinh trình bày nghiên cứu của mình dạng poster
  • Hạn cuối gửi tiêu đề và tóm tắt báo cáo (1/2 trang A4): 5/3/2017
  • Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Anh
  • Địa chỉ nhận tóm tắt và báo cáo: Trần Như Trí – Khoa Điện tử Viễn thông, 01675625902. Email: hoinghincs2017@gmail.com

 

Bài viết liên quan