Thông báo thu hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ I 2017-2018

     Theo thông báo ngày 25/9/2017, ngày 13/10/2017 là thời hạn cuối cùng để nộp hồ sơ đề nghị xét miễn giảm học phí (MGHP). Phòng công tác sinh viên thông báo các danh sách sau: 

     Trong các ngày từ 16-20/10/2017, phòng công tác sinh viên tiếp tục thu hồ sơ đề nghị xét MGHP, sau thời hạn trên, nếu sinh viên nào không nộp hồ sơ sẽ không được xét MGHP trong HKI năm học 2017-2018.

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan