Nộp học phí học kỳ I năm học 2017-2018 và các khoản nợ (nếu có) của sinh viên đại học hệ chính quy

  Ngày 08/11/2017, Nhà trường đã ban hành các Quyết định số 1053/QĐ-CTSV, số 1080,1082,1083,1084,1085,1086,1087,1088/QĐ-CTSV về việc thu học phí học lần đầu, học phí học bằng kép, học phí học lại, học cải thiện điểm của sinh viên đại học hệ chính quy các khóa QH-(2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017), trong học kỳ I năm học 2017-2018, nay Nhà trường thông báo về thời hạn, hình thức nộp như sau:

       Sinh viên các khóa QH-(2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017) nộp các khoản nợ của học kỳ trước (nếu có) và học phí học kì I năm học 2017-2018, học phí học lại, học cải thiện điểm, học tự chọn tự do, học bằng kép,… thông qua tài khoản BIDV của cá nhân mà Nhà trường đã mở cho sinh viên từ đầu khóa học, từ thứ ngày 15/11/2017 đến hết thứ ngày 29/11/2017. Có danh sách gửi kèm thông báo (K58K1, K59K1, K60K1, K61K1, K62K1) để sinh viên kiểm tra, nếu có thắc mắc đề nghị sinh viên liên hệ với Phòng 101B-E3 để đối chiếu trước khi nộp tại Ngân hàng. (Trường hợp sinh viên chưa có tài khoản Ngân hàng thì liên hệ nộp học phí tại phòng 101B-E3).

Số tiền trong tài khoản phải lớn hơn số tiền cần nộp ít nhất 50.000đ (để duy trì tài khoản tại Ngân hàng)

        Quá thời hạn trên, nếu sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí (cả nợ cũ và học phí của học kỳ I năm học 2017-2018) đối với Nhà trường sẽ bị áp dụng một trong các hình thức xử lí sau đây:

        1. Nộp muộn trong khoảng từ 29/11/2017 đến hết ngày 06/12/2017 thì sẽ bị trừ điểm rèn luyện (05 điểm) trong học kỳ I năm học 2017-2018.

        2. Nộp muộn trong khoảng thời gian từ 06/12/2017 đến trước ngày 13/12/2017 sẽ bị hạ một bậc điểm rèn luyện (tương đương 10 điểm) trong học kỳ I năm học 2017-2018.

         3. Sau ngày 13/12/2017 mà sinh viên vẫn không nộp học phí thì sẽ bị đưa vào danh sách cấm thi tất cả các học phần của học kỳ I năm học 2017-2018.

        4. Kết thúc kỳ thi học kỳ I mà sinh viên vẫn không nộp học phí sẽ không được đăng ký học ở học kỳ tiếp theo.

        Ghi chú: Sinh viên sẽ phải hoàn thành tất cả các khoản nợ (nếu có) và học phí của học kỳ I năm học 2017-2018. Nhà trường chỉ cho phép các sinh viên (có tên trong danh sách bên dưới) đã có đơn xin lùi thời hạn nộp học phí được nộp học phí muộn (tối đa đến ngày 15/12/2017).

Trân trọng thông báo!

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC LÙI THỜI HẠN NỘP HỌC PHÍ

(Kèm theo Thông báo số: 483/TB-CTSV, ngày  14/11/2017)

STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp Hoãn đến ngày
1.        13020183 Chu Văn Hợp K58CB 10/12/2017
2.        14020246 Trần Trung Kiên K59CD 15/12/2017
3.        14020508 Dương Văn Tuấn K59H 15/12/2017
4.        17020666 Vũ Mạnh Đan K62IE3 15/12/2017

Danh sách có 04 sinh viên./.

Bài viết liên quan