Thông báo Hội nghị quốc tế lần thứ 13 về Ứng dụng công nghệ thông minh trong nông nghiệp (APFITA 2022)

      Hội nghị Ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APFITA 2022) sẽ diễn ra với chủ đề: “Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông minh vì một nền nông nghiệp bền vững” nhằm kết nối các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, trường đại học, người học… từ khắp nơi trên thế giới chia sẻ, thảo luận về những công nghệ tiên tiến, xu hướng, thách thức và giải pháp liên quan tới công nghệ thông minh trong lĩnh vực nông nghiệp hướng tới một nền nông nghiệp bền vững trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Năm 2022, Mạng lưới toàn cầu trong nông nghiệp, thực phẩm và môi trường (INFITA) quyết định phối hợp tổ chức Hội nghị thế giới về nông nghiệp điện toán (WCCA – World Congress on Computer in Agriculture) cùng với APFITA 2022.

     Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học, các cán bộ làm việc trong lĩnh vực khoa học, công nghệ nông nghiệp và các lĩnh vực liên quan, các nghiên cứu sinh gửi bài và tham dự Hội nghị, cũng như chuyển tiếp thư này tới các cá nhân/ đơn vị có quan tâm. Mọi thông tin sẽ được cập nhật trên website của Hội nghị: https://apfita.fimo.edu.vn

     Địa điểm tổ chức Hội nghị: Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà nội, Việt Nam

     Các mốc thời gian quan trọng: Thời hạn nộp tóm tắt bài báo: 15/7/2022 

                                                           Thời hạn nộp toàn văn bài báo: 15/08/2022

                                                           Thời gian tổ chức Hội nghị: 24-26/11/2022

    Vui lòng tham khảo thư mời hội nghị và thông báo chính thức đính kèm thư này để biết thêm chi tiết hoặc truy cập website Hội nghị https://apfita.fimo.edu.vn. Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email Apfita2022@vnu.edu.vn.

Bài viết liên quan