Lịch thi chính thức HK I năm học 2018-2019 bậc sau đại học (đợt 1)

     Phòng Đào tạo kính gửi đến các đơn vị Lịch thi chính thức HK1 năm học 2018-2019 bậc sau đại học (đợt 1) để thông báo cho các lớp, các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng.

    Nếu giảng viên có đề nghị thay đổi về thời gian, hình thức thi… đề nghị liên hệ trực tiếp với chuyên viên Lê Ngọc Thạch, Phòng Đào tạo ((024) 3754 7810, email: thachln@vnu.edu.vn).

     Người học Sau đại học cần kiểm tra kỹ Lịch thi, nếu có vướng mắc (trùng lịch thi các môn, …), đề nghị nộp đơn tại Phòng Đào Tạo (P.105-E3).

Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan