Lịch nghỉ học ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

      Hướng tới Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo trân trọng thông báo:

      – Toàn thể giảng viên và người học nghỉ ngày 20/11 để tham dự các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018;

      – Lịch dạy bù sẽ do giảng viên phối hợp với Phòng Đào tạo bố trí vào thời gian thích hợp.

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan