Lịch đánh giá hồ sơ chuyên môn của các thí sinh đăng ký thi tuyển sinh đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2017

     Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo Lịch đánh giá hồ sơ chuyên môn của các thí sinh đăng ký thi tuyển sinh đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2017. Các thí sinh xem chi tiết để tham dự đúng thời gian, địa điểm. Chi tiết được thông báo trong nội dung cụ thể:

STT Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành ĐKDT Thời gian, địa điểm
1 Nguyễn Duy Anh Nam 07/05/1990 Hà Nội Kĩ thuật điện tử 14h00, chiều thứ Hai, ngày 25/09/2017

Phòng 702-E3

2 Đinh Văn Nam Nam 11/09/1987 Hà Nội Kĩ thuật điện tử
3 Mai Đức Thọ Nam 07/01/1988 Thái Bình Kĩ thuật điện tử
4 Phí Công Huy Nam 15/10/1984 Hà Nội Kĩ thuật viễn thông 14h00, chiều thứ Hai, ngày 25/09/2017

Phòng 204-G2

5 Đỗ Huy Điệp Nam 21/12/1983 Hà Nội Cơ kĩ thuật 10h30, sáng thứ 6, ngày 22/09/2017

Phòng 311-G2

Bài viết liên quan