Tập huấn Quy chế đào tạo đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ và quy định mới về xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo

    Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, ngày 07/3/2023, Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức tập huấn Quy chế đào tạo đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ và quy định về xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo.

    Tham sự buổi tập huấn về phía ĐHQGHN có GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức – Trưởng ban Đào tạo. Về phía Trường ĐH Công nghệ có PGS.TS. Nguyễn Việt Hà – Hiệu trưởng Nhà trường, GS.TS. Chử Đức Trình – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, lãnh đạo các Khoa/Viện, Chủ nhiệm/Phó chủ nhiệm bộ môn, lãnh đạo các đơn vị chức năng, chuyên viên các đơn vị.

    Trong phần tập huấn, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức – Trưởng ban Đào tạo ĐHQGHN đã chia sẻ những điểm nổi bật và đặc biệt là các điểm mới của Quy chế đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo các Quyết định số 3626/QĐ-ĐHQGHN, 3636/QĐ-ĐHQGHN và 3638/QĐ-ĐHQGHN. Quy chế này sẽ được áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 2022 trở đi.

    Đối với Quy chế đào tạo đại học, GS nhấn mạnh các điểm mới như thời gian ban hành, giao chỉ tiêu tuyển sinh, về cấu trúc và khối lượng chương trình đào tạo, trong đó chương trình đào tạo chất lượng cao được thiết kế nhiều hơn chương trình đào tạo chuẩn tương ứng ít nhất là 15 tín chỉ. Về các học phần ngoại ngữ, khác với Quy chế trước, Quy chế này quy định học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo là học phần sinh viên bắt buộc phải học và lấy điểm tích lũy, và do đó được tính vào điểm trung bình chung trong kết quả học tập của toàn khóa. Những điểm mới trong quy chế thạc sĩ, tiến sĩ như chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, quy định về giáo viên hướng dẫn, công bố quốc tế, …

    Bên cạnh đó GS cũng chia sẻ các điểm mới trong quy đinh về xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức chia sẻ những điểm nổi bật và đặc biệt là các điểm mới của Quy chế đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Phần thảo luận, các cán bộ đã đặt ra những nội dung quan tâm là công tác chia sẻ những quy định mới và phương pháp áp dụng vào khóa học sắp tới.

GS.TS. Chử Đức Trình thay mặt lãnh đạo Nhà trường trả lời những câu hỏi, nội dung được nhiều cán bộ quan tâm

Bài viết liên quan:

      Quy chế mới về đào tạo bậc đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội: Tiếp tục nâng cao chất lượng và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người học

      Quy chế đào tạo tiến sĩ ở ĐHQGHN năm 2022: Cơ chế mở cho người học và nâng cao chất lượng đầu ra – yêu cầu công bố quốc tế với nghiên cứu sinh

(UET-News)

Bài viết liên quan