Học bổng Tài năng SAMSUNG – STP 2021

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển ĐTDĐ Samsung Việt Nam – SVMC xin gửi thông tin chính thức về Chương trình “Học bổng Tài năng Samsung – STP 2021” dành cho Sinh viên tốt nghiệp 06/2022 và 12/2022. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Link thông tin: https://www.facebook.com/420800921681445/posts/1255995181495344/

Thời gian nộp hồ sơ: 08/10 ~ 05/12/2021

Sinh viên nộp sớm sẽ có nhiều thời gian tham gia ôn luyện thuật toán cùng mentors và đào tạo trước thi tuyển.

Hướng dẫn ứng tuyển xem tại: https://bit.ly/3xKgIsI

Bài viết liên quan