Danh sách cập nhật thu học phí, tính đến hết ngày 01/12/2021

   Ngày 11/11/2021, trường ĐHCN đã có thông báo thu HP HKI năm học 2021-2022. https://uet.vnu.edu.vn/nop-hoc-phi-hoc-ky-nam-hoc-2021-2022-cua-svhvchncs/
   Đề nghị người học trường ĐHCN xem danh sách cập nhật thu học phí, tính đến hết ngày 01/12/2021, người học chưa nộp học phí thực hiện theo đúng yêu cầu ở đường link nói trên.
    Trân trọng!

Bài viết liên quan