Thẻ dự thi của thí sinh TS SĐH đợt 1_2019

Thẻ dự thi của thí sinh TS SĐH đợt 1_2019

Mọi chi tiết xin liên hệ tại:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng 105-E3, 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3754 7865,  (04) 3754 7810

Emai: TuyensinhDHCN@vnu.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinh.saudaihoc.dhcn

Bài viết liên quan