Chương trình UMAP-COIL năm 2019

    Nhà trường nhận được thông báo của Đại học Quốc gia Hà Nội về chương trình “UMAP-COIL năm 2019. Thông tin chi tiết về chương trình như sau:

1. Đối tượng tham gia: Sinh viên đại học chính quy.

2. Thời gian: Từ 01/07/2019 đến 23/08/2019.

3. Chỉ tiêu: 02 sinh viên toàn Đại học Quốc gia Hà Nội.

4. Kinh phí tham gia chương trình:

– Chi phí tham dự: 150.000 – 170.000 JPY (1.350,49 $ – 1.530,57 $).

– Chi phí phát sinh tại Nhật Bản: khoảng 33.600 JPY (302,51 $)

– Sinh viên quốc tế được nhận học bổng hỗ trợ 80.000 JPY cho toàn bộ chương trình.

5. Điều kiện tham gia chương trình:

– Sinh viên đã học tối thiểu 2 học kỳ và không phải là sinh viên năm thứ 4;

– Có điểm trung bình chung (TBC) các học kỳ tối thiểu 3.0/4.0;

      – Trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh: Tối thiểu phải có chứng chỉ TOEIC 790 – 860, TOEFL iBT 87 – 98/ ITP 67 – 600 (Lưu ý sinh viên cần có đúng chứng chỉ theo yêu cầu của đối tác)

6. Hồ sơ đăng ký: Mẫu số 01 – Cam kết tham dự sinh viên

– Đơn đăng ký (Mẫu số 01 – Application form- Out bound students);

– Bảng điểm bằng tiếng Anh có xác nhận của đơn vị đào tạo;

       – Thư giới thiệu của ĐHQGHN (sinh viên sẽ được nhận sau khi hội đồng của ĐHQGHN xét chọn);

       – Chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình;

       – Bản kế hoạch dự định học tập;

– Giấy khám sức khỏe;

– Photo hộ chiếu;

– Có visa nhập cảnh tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Nga.

      *Lưu ý: Sinh viên đăng ký tham dự chương trình phải scan hồ sơ để nộp khi có yêu cầu.

      Hồ sơ nộp cần được đựng trong túi hồ sơ có kích thước 25cm x 43cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin cá nhân và ghi “Xét tuyển tham gia chương trình UMAP-COIL năm 2019”. Hồ sơ không trả lại.

      Nhà trường thông báo để sinh viên được biết, nếu đủ điều kiện và có nguyện vọng tham gia chương trình thì có thể nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 103-E3) trước 17h00, thứ Tư, ngày 24/04/2019.

Bài viết liên quan