Danh sách SV/HVCH/NCS chưa có tài khoản ngân hàng hoặc có tài khoản nhưng đã bị đóng

     Phòng KHTC thông báo Danh sách các SV/HVCH/NCS chưa có tài khoản ngân hàng hoặc có tài khoản nhưng đã bị đóng. Để phục vụ cho việc nộp học phí HKI 2019-2020 (dự kiến thu trong tháng 11/2019), đề nghị các SV/HVCH/NCS có tên trong các danh sách (Sinh viênHVCH/NCS) khẩn trương liên hệ với ngân hàng BIDV, chi nhánh Cầu Giấy (106, Hoàng Quốc Việt) để mở tài khoản hoặc liên kết tài khoản.

     Trân trọng thông báo.

Bài viết liên quan