Danh sách sinh viên đề nghị xét nhận học bổng EVN, năm học 2022-2023

    Thực hiện Công văn số 22/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 06/01/2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội, thông báo về chương trình học bổng EVN, năm học 2022-2023 và căn cứ kết quả họp ngày 16/01/2023 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng – K luật sinh viên, Trường Đại học Công nghệ đã tiến hành xét chọn các sinh viên có tên trong Danh sáchgiới thiệu nhận học bổng nói trên.

Bài viết liên quan