Danh sách sinh viên có tài khoản ngân hàng nhưng bị đóng hoặc chưa có tài khoản ngân hàng

      Ngày 17/12/2018, nhà trường đã có công văn số 607/TB-CTSV về việc Nộp học phí môn KNM trong học kỳ I năm học 2018-2019 và các khoản nợ (nếu có) của SV/HVCH/NCS.

     Tuy nhiên, sau khi rà soát, phòng KHTC thông báo các sinh viên có tên trong Danh sách sinh viên sau có tài khoản ngân hàng nhưng bị đóng hoặc chưa có tài khoản ngân hàng nên không thu được học phí môn KNM. Đề nghị sinh viên khẩn trường đến Ngân hàng để mở lại TK hoặc nộp tiền mặt trực tiếp ở phòng thu (chỉ chấp nhận trong lần thu này).

Trân trọng.

Bài viết liên quan