Tham gia Bảo hiểm y tế năm 2019

     Sau nhiều lần thông báo và tạo điều kiện cho sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2019. Cho tới nay, vẫn còn nhiều sinh viên (Danh sách SV) không thực hiện việc tham gia BHYT bắt buộc. Nhà trường có thông báo cuối cùng về vấn đề này như sau:

     1. Nhà trường sẽ thực hiện việc thu BHYT bằng tiền mặt tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3) đến trước 17h00, thứ Sáu, ngày 21/12/2018.

      2. Do yêu cầu về mặt thời gian của cơ quan Bảo hiểm xã hội Cầu Giấy nên Nhà trường không thể kéo dài thời hạn thu BHYT tại Trường nữa. Sau ngày 21/12/2018, các sinh viên chưa nộp tiền tham gia BHYT phải thực hiện việc tham gia BHYT tại địa phương, đồng thời phải nộp bản photo Thẻ BHYT về Phòng Công tác sinh viên trong tháng 01/2019.

     Kính đề nghị các Ban chủ nhiệm Khoa/Viện/Bộ môn tuyên truyền rộng rãi và đôn đốc sinh viên thực hiện các nội dung trong thông báo.

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan