Danh sách HVCH/NCS nợ HP đến 25/11/2019

    Tính đến ngày 25/11/2019, vẫn còn các HVCH/NCS chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí. Đề nghị các HVCH/NCS có tên trong Danh sách NCSHVCH nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại phòng thu (101B-E3) hoặc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản sau:

    Trường Đại học Công nghệ- ĐHQGHN STK: 2151 000 1409100 tại Ngân hàng BIDV Cầu Giấy, HN

   Nội dung: Mã HVCH/NCS, họ tên, số điện thoại, nộp HP kỳ 1/19-20

   Nếu không hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí thì các HVCH/NCS có tên trong danh sách sẽ bị cấm thi ở tất cả các học phần/hoặc không được báo cáo tiến độ.

   Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan