Đăng ký ngành học trong nhóm ngành Máy tính và robot (CN2)

Sau buổi làm việc của Khoa Điện tử Viễn thông cùng các chuyên gia để giúp các bạn sinh viên K63 hiểu về ngành nghề đào tạo, chuẩn đầu ra và cơ hội học bổng, cơ hội việc làm khi theo học ngành Kỹ thuật máy tính và Kỹ thuật robot, Phòng Đào tạo thông báo cụ thể như sau:

  • Các sinh viên Khóa QH-2018 (K63) đã trúng tuyển vào nhóm ngành Máy tính và robot (CN2) làm đơn (theo mẫu đính kèm) chọn một trong hai ngành Kỹ thuật máy tính hoặc Kỹ thuật robot và nộp cho Phòng Đào tạo (Phòng 105-E3) trước ngày 23/8/2018;
  • Sau thời gian nói trên, nếu sinh viên không nộp đơn việc phân ngành sẽ theo sắp xếp của Nhà trường.
  • Kết quả phân ngành nhóm ngành CN2 sẽ được thông báo vào ngày 24/8/2018.

Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan